• Kućna nega je oblik nege i brige za bolesnike u kući koju obavljaju profesionalni
  kadrovi i druge osobe osposobljene za negu bolesnika.
 • Kućna nega je od izuzetnog značaja za podizanje opšteg nivoa zdravstvene
  kulture stanovništva, doprinosi dodatno prijatnosti obolelih da budu u svojim
  kućama sa članovima svoje porodice.
 •  Zahvaljujući kućnoj nezi oslobađa se puno postelja u bolnicama za
  bolesnike kojima je bolnička nega neophodna.
 •  Kućna nega je jeftinija od nege u bolnici.
 • Stručni tim LA MEDIC CENTRA organizuje i sprovodi sve aktivnosti
  kućnog lečenja, nege i rehabilitacije.
 • Pored uobičajenih usluga koje korisnici kućne nege mogu dobiti od strane
  obučenih negovateljica u svom domu, na raspolaganju im je ceo tim lekara
  specijalista, medicinskih sestara
 •  Dijagnostičke i terapijske procedure se mogu sprovoditi u kućnim uslovma
  EKG,venepunkcija…
Pozovite nas