Pregled lekara opšte medicine je skup aktivnosti kojima se definiše opšte stanje pacijenta, na osnovu dobijenih podataka od strane pacijenta – anamneza, fizičkim pregledom i analizom medicinske dokumentacije uradjenih medicinskih procedura. Pregled može biti i preventivnog karaktera. Šta podrazumeva pregled lekara opšte medicine Pregled lekara opšte medicine (za pacijenate starije od 18 godina) započinje razgovorom o trenutnom zdravstvenom stanju, ličnoj, porodičnoj i socijalnoj anamnezi, uvidom u prethodnu medicinsku dokumentaciju ako postoji.
Sledi fizikalni pregled pacijenta po sistemima organa, koji podrezumeva inspekciju
(posmatranje), palpaciju (opipavanje), perkusiju  i auskultaciju (slušanje) organa.
Auskultacija (slušanje) rada srca i pluća lekar opšte medicine vrši pomoću stetoskopa. Vrši se i merenje krvnog pritiska aparatom, kao i pulsna oksimetrija pomoću oksimetra, koji se postavlja na prst ruke pacijenta. EKG se radi prema indikaciji, na za to predviđenom aparatu. Za preglede uha koristi se otoskop. Sve pobrojane procedure su bezbolne. Na osnovu anamneze, uvida u medicinsku dokumentaciju i fizikalnog pregleda, lekar opšte prakse daje savet za dodatnu dijagnostiku, preporuku za terapiju i higensko-dijetetski režim. Ukoliko ima potrebe, zakazuje se kontrolni pregled.

Pozovite nas