Dobro zdravlje je kapital koji treba pažljivo pratiti i na vreme u njega ulagati. Redovni pregledi su pouzdan način da se na vreme prepoznaju prvi simptomi i tako spreči veća šteta.

Bez obzira na to koliko smo zauzeti svakodnevnim obavezama neophodno je da imamo vremena i za redovne lekarske preglede kako bi pravovremeno otkrili ili prevenirali bolesti. Pritisnuti svakodnevnim obavezama, često smo prinuđeni da pravimo kompromise, koji se kasnije mogu odraziti na naše zdravlje, kao što su nedovoljno sna ili nepravilna i neregularna ishrana. Zbog svega toga, u prilici smo da
previdimo znake i simptome ozbiljnih bolesti ili stanja. Ljudi često saznaju da imaju zdravstveni problem, kao što je kardiovaskularna ili maligna bolest, tek onda kada je kasno za bilo kakvu terapiju.

Većina nas se lekaru javlja samo onda kada oseća da nešto nije u redu. Ali, nažalost, mnogi simptomi veoma ozbiljnih bolesti se često ne vide ili ne osete. Zato su redovni lekarski pregledi, bez obzira što u tom trenutku možda nismo bolesni, nezamenjivi i trebalo bi da ih poverite vašem porodičnom lekaru (ili
vašem lekaru opšte medicine). Cilj redovnih pregleda je da se potencijalna bolest otkrije u svom ranom stadijumu kada je moguće da se uspešno izleči ili pak da se bolest prevenira poštujući savete lekara za zdrav život. Porodični lekar je taj koji bi trebalo da obavi opšti pregled, uradi neophodne analize i, ako je potrebno, pošalje vas na dodatne specijalističke preglede. On, takođe, vodi računa o svim vašim
medicinskim pregledima i nalazima i čuva ih za ubuduće.

Odrasli do 40 godina starosti bi trebalo da idu na redovne lekarske preglede bar jednom u dve godine, a stariji od 40 godina, jedanput godišnje ili češće.

Pozovite nas