Rano proleće, leto i kasna jesen idealno su vreme da se zapati negde krpelj. Ovaj parazit, na izgled veoma bezazlen, može da bude zaražen bakterijom Borrelia Burgdorferi – uzročnika Lajmske bolesti, ali i da u sebi nosi virus krpeljskog encefalitisa. Sve to može da prenese i na čoveka. Zbog toga je od izuzetnog značaja da se posle boravka u prirodi detaljno pregledaju telo i kosmati deo glave, kako bi bili sigurni da se nije negde zakačio. Njegov ubod nije bolan, pa ga je teško primetiti kada se negde zavuče.

Koja su najrizičnija mesta

Krpelj traži meku i dobro prokrvljenu kožu. Kod odraslih to je sedalni predeo, a kod dece kosmati deo glave.

Kako se zaštiti

Sredstva koja omogućavaju efikasnu i bezbednu zaštitu kože su repelenti. To su supstance prirodnog ili sintetičkog porkela, koje svojim mirisima odbijaju krpelje.

Kako se radi pregled

Detaljno, posle svakog boravka u prirodi, naročito ukoliko je velika trava, ili se šeta po šumi, treba pregledati kožu i kosmati deo glave. Krpelji padaju i sa drveća.

 
Šta se radi ukoliko se krpelj zakačio

Krpelja treba odstraniti u prvih 24 sata. To omogućava da se bolest ne razvije, iako je bio zaražen. Vadi se uskom pincetom, kojom se hvata krpelj u predelu vrata. Što bliže koži. Potom se blagim pokretima, levo-desno, vadi ovaj parazit. Posle vađenja, možemo dezinfikovati mesto alkoholom.
Na samog krpelja ne sme se nikako stavljati neka tečnost, ulje, benzin…

Kada potražiti pomoć lekara

Simptomi bolesti počinju tri do 33 dana, posle infekcije. Najduže osam nedelja. Karakterističan znak je Eritema migrans. Prosečno se javlja kod 50 do 60 odsto zaraženih. Počinje kao malo crvenilo, koje se širi centrifugalno. Formira se okrugla ili elipsoidna crvena površina, sa povlačenjem crvenila u njenom centru. Koža ne svrbi. Ne boli. Nešto je toplija od ostalih delova kože.
U daljem toku bolesti dolazi do povećanja regionalnih limfnih žlezda.
Nelečena infekcija prelazi kroz još dve faze:
– zahvatanje različitih organa (srce, nervni sistem), meningitis, miokarditis, poremećaj srčanog ritma, artralgije, mialgije…
– hronični artritis, akrodermatitis, encefalopatija…

Lečenje

Antibiotsku terapiju ne započinjati odmah, već treba uzeti u obizir:
– da li je krpelj iz endemskog područja
– vreme koje je proveo u koži pre odstranjivanja
– način odstranjivanja
– lokalni nalaz na mestu uboda

Savet: Najbolje bi bilo da krpelj vadi stručna osoba, a preporučuje se i da lekar pogleda mesto uboda.

Pozovite nas